Av. Arb. Mustafa AKIN

1959’da doğduğu Sivas’ta lisans öncesi öğrenimini tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladığı lisans eğitiminden naklen gittiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1982’de iyi derece ile mezun olmuştur.

1982-1983’de İnebolu Askerlik Şube Reisi olarak askerlik görevini ifa etmiştir.

1983’de İstanbul Sultanahmet Adliyesinde hâkim adayı olarak başladığı mesleğini sırasıyla; (1986-1988) Zonguldak Hâkimi, (1988-1991) Malatya-Akçadağ Hâkimi, (1991-1995) Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi Reisi, (1995-1997) Adana-Kozan Ağır Ceza Mahkemesi Reisi, (1997-2001) İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Hâkimi, (2001-2004) İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi Hâkimi olarak, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) 15.01.2004 günlü kararıyla 4389 sayılı Bankacılık Kanununa göre İstanbul’da bankacılık suçlarına bakmakla görevli ihtisas mahkemesi olarak kurulan İstanbul 8.Ağır Ceza Mahkemesi Reisi ve HSYK’nun 01.02.2007 günlü oy çokluğuyla aldığı istek dışı kararıyla atandığı İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi Reisi olarak sürdürmüştür. 07.11.2007 günü hukuksuz atama karşısında hâkimlik mesleğinden kendi isteğiyle emekli olmuştur.

14.11.2007 günü Bakanlar Kurulunun kararıyla atandığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Üyeliği görevine Yargıtay Başkanlık Divanında yemin ederek başlamıştır. 15.11.2013 tarihinde süresinin dolmasıyla bu görevden ayrılmıştır.

2001’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Anabilim dalında Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamıştır.

2002’de “RTÜK’ün Verdiği Cezaların Yayın Özgürlüğü Açısından İncelenmesi” konulu yüksek lisans “RTÜK – Altın Makas” isimli, 2010’da Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Muzaffer Hatipoğlu ve Ali Parlar’la müştereken hazırladıkları “Bankacılık Ceza Hukuku” isimli, 2013’da “Bankacılığın Sarı Çizgileri: Kabahatler-Sarı Kitap” ve 2015'de "Bankacılığın Kırmızı Çizgileri: Bankacılık Suçları-Kırmızı Kitap" isimli eserleri yayınlanmıştır. Ayrıca, çeşitli bilimsel makaleleri de yayınlanmıştır.

2014’de Adalet Bakanlığı Arabuluculuk siciline “Arabulucu” olarak ve yine İstanbul Barosuna “Avukat” olarak kayıtlıdır. Kurucusu olduğu 2014'de faaliyete başlayan Arabuluculuk Derneğinin Onursal Başkanıdır. Ayrıca çeşitli üniversitelerde “Bankacılık Hukuku” dersleri vermektedir.

R E İ S B E Y

Ulusal ve uluslararası alanda hukukun her dalında konularında uzman kadrosu ile uzun yıllara dayanan tecrübesiyle müvekkillerine hukuki danışmanlık, avukatlık ve tahkim hizmetleri sunmaktadır.

FAALİYETLERİMİZ

  • Avukatlık
  • Arabuluculuk
  • Tahkim
  • Bankacılık
  • Danışmanlık
  • Eğitim

KAREKOD