Danışmanlık

Ulusal ve uluslararası alanda hukukun her dalında uzun yıllara dayanan tecrübesiyle danışmanlık ve tahkim hizmetleri sunmaktayız.

Tahkim

Konusunda uzman hukukçuların bilgi ve tecrübesiyle taraflar arasında oluşan uyuşmazlıkların ulusal ve uluslararası alanda çözümü.

Bankacılık

Bankacılık ve finans hukuku alanlarında uzman kadrosuyla finans kurumlarına, bankalara ve çokuluslu şirketlere danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

Arabuluculuk

Dava konusu uyuşmazlıkların mahkemeye gidilmeden veya mahkeme yönlendirmesi ile taraflar arasında en uygun çözümün sağlanması.

Reisbey Hukuk Bürosu

Yerli ve yabancı müvekkillerine hukukun her dalında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Hukuki Danışmanlık

Müvekillerimizin işlerinin sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi ve hukuki menfaatlerinin sağlanması amacıyla karşı karşıya oldukları her türlü hukuki süreçte müvekkillerimizin yanındayız.

Dava Takibi ve Uyuşmazlıklar

Dava konusu olan her türlü hukuki olayın adli takibi yapılarak tüm dava sürecinde müvekkillerimizin doğru ve yeterli bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Uyuşmazlıkların çözümü için gerekli özenin gösterilerek en uygun çözümün sağlanması hedeflenmektedir.

Tahkim ve Arabuluculuk

Hukuk düzeni içerisinde taraflar arasında sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümü konularında hizmet vermektedir.

Av. Arb. Mustafa AKIN Kitapları

Altın Makas - Rtük Mustafa Akın

Bankacılık Ceza Hukuku İlgili Mevzuat

Bankacılığın Sarı Çizgileri

Bankacılığın Kırmızı Çizgileri

R E İ S B E Y

HUKUK,
ADALETİN VE İYİLİĞİN
SANATIDIR.

Yararlı Linkler

Adalet Bakanlığı

Yargıtay

UYAP

Resmî Gazete

Merkez Bankası

İstanbul Barosu

R E İ S B E Y

Ulusal ve uluslararası alanda hukukun her dalında konularında uzman kadrosu ile uzun yıllara dayanan tecrübesiyle müvekkillerine hukuki danışmanlık, avukatlık ve tahkim hizmetleri sunmaktadır.

FAALİYETLERİMİZ

  • Avukatlık
  • Arabuluculuk
  • Tahkim
  • Bankacılık
  • Danışmanlık
  • Eğitim

KAREKOD